Dynacord Cobra line array


Het gloednieuwe, DYNACORD COBRA “Line Array” systeem is echter uiterst compact, verhoudingsgewijs licht in gewicht, gemakkelijk op te zetten en heeft een zeer aantrekkelijke prijs-prestatie verhouding. Het is zodoende nu goed mogelijk om de geluidskwaliteit en de voordelen van een “Line Array” system ook voor kleine en middelgrote toepassingen kosteneffectief in te zeten.
Zeer simpel gesteld zou men kunnen zegen dat men het DYNACORD COBRA line array systeem kan beschouwen als een bron van waaruit cylindrische golven worden opgewekt. De afgestraalde geluidsenergie in het nabije veld strekt zich uit simpel gesproken in de vorm van een verticaal gebundelde cylinder. De geluidsenergie wordt voornamelijk gericht op de toehoorders , slechts een heel klein deel komt terecht tegen het plafond en de vloer.
Het DYNACORD COBRA Compact Line Array Systeem heeft een extreem brede horizontale afstraling dank zij de cylindervormige golf karakteristiek van het afgestraalde geluid zonder de lastige “kamfilter” eigenschappen, traditioneel afkomstig van een combinatie van meerdere, naast elkaar opgestelde smal bundelende luidsprekersystemen. De verticale afstraling van het DYNACORD COBRA “Line Array” systeem is nauwkeurig gedefinieerd en voorkomt elke sterk geprononceerde klankonbalans in het zgn. “difusse veld” door allerlei reflecties vanaf het plafond en de vloer.
Om een voldoende grote geluidsdruk over gemiddelde tot grote afstanden te realiseren, is het vaak nodig om verticaal boven elkaar vele “klassieke” luidsprekersystemen te monteren. Een kamfiltervrij verticaal afstraalpatroon is vaak niet haalbaar, speciaal niet voor het meest kritische stem en spraak gebieden alsmede de hogere frequentiebanden. Dit wordt eenvoudigweg veroorzaakt door de fysieke afmetingen van de componenten en kan slechts voor een zeer gering deel door geavanceerde cabinet-ontwerpen worden vermeden
Het DYNACORD COBRA “Compact Line Array” system is uitgerust met “Line Array’s” van betrekkelijk kleine, zeer efficiente weergevers voor deze kritische, specifieke frequentieband waardoor de opwekking van lastige kamfilter effecten alsmede een ongelijkmatige klankbalans in de zgn. “diffuse veld” zorgvuldig wordt vermeden.
In het “nabije veld” van de Line Array zijn de volumeveranderingen binnen dit gebied ongeveer 3 dB bij de halvering van de afstanden tot de Array, waarbij de veranderingen in volumeverschil bij “klassieke luidsprekersystemen in het “verre veld” meestal 6 dB bedragen.   Het “nabije veld” is veel breder afstralend bij een “Line Array” in vergelijking met een “klassiek” gebouwd luidsprekersysteem; zodoende zijn variaties in volume in de nabijheid van een “Line Array” veel minder geprononceerd.
Het DYNACORD COBRA Compact Line Array Systeem is daardoor extreem ongevoelig voor akoestische feedback in vergelijking met “klassieke” luidsprekersystemen. De afwezigheid van zgn. “Hot Spots” in het nabije veld bij een DYNACORD COBRA Line Array Systeem laat een simpele en snelle podium entrée/opbouw en gebruik zonder bekende akoestische problemen, zonder meer toe.
Elke weergever in het DYNACORD COBRA “Compact Line Array” Systeem is volledig beschermd tegen thermische overbelasting van de spreekspoelen door middel van geavanceerde electronische beveilingingscircuits. De VOICE COIL TRACKING CIRCUITS zijn exact afgestemd op de thermische karakteristieken van de respectievelijke componenten , zodat zelfs extreem zware eindversterkers tot aan 1200W/8 ohm aan toe kunnen worden gebruikt zonder incidentele schadelijke gevolgen aan de weergevers. In geval van enige oversturing gebruikt het beveiligingscircuit een aangepaste elegante , onhoorbare regelkarakteristiek; zodoende zijn er geen onaangename, hoorbare schakelklikken hoorbaar. Ook zullen de respectievelijke overbelaste weergevers nooit compleet worden afgeschakeld !
 COBRA – FAR (Cabinet voor gebruik om het “verre veld” aan te stralen voor het overbruggen van grote afstanden en speciale toepassingen voor het “nabije veld”
Het DYNACORD COBRA-FAR cabinet is uitgerust met een speciale „Waveguide“ voor hoge frequenties welke een precieze verticale bundeling realiseert met een openingshoek van 5 graden. De „Waveguide“ wordt aangedreven door 3 ElectroVoice DH2T drivers en garandeert een een perfecte afstraling van hoge frequenties in het vere veld.
Het middentonen gebied is uitgerust met speciaal door DYNACORD geselcteerde C 8 conus weergevers; welke in een Line Array staan opgesteld. De C 8 conus luidspreker toont duidelijk veel lagere vervormingswaarden dan typische hoorn/compressiondriver combinaties. Zodoende kan een extreem natuurlijke klankkwaliteit over grotere afstanden worden gerealiseerd.
Het Dynacord Cobra Far cabinet gebruikt een dubbel afgestemd ontwerp voor het basbereik. De voor minimale vervorming geoptimaliseerde luidspreker van Electro-Voice type DT 15 Y kan met een speciaal geoptimaliseerde pre-set in de DSP 244 voor full-range gebruik zonder een enkel probleem worden ingezet.
Het Dynacord Cobra Far cabinet kan ook worden ingezet voor kritische toepassing in het “nabije veld” waar het voorkomen van te hoge geluidsdruk van hogere frequenties in de nabijheid van het luidsprekersysteem absoluut vereist is.
Het Dynacord Cobra Far cabinet kan eenvoudigweg paralel aan de Cobra Top cabinetten worden geschakeld en wordt normaal gesproken bovenop de top van het Dynacord “ Compact Line Array” systeem geplaatst. Bas en mid-range zijn identiek aan de Cobra topcabinetten; zodoende is de reikwijdte en de projectie capaciteit van de Line Array automatisch vergroot voor het bas- en middentonengebied wanneer men een of 2 Cobra Far cabinetten toevoegt aan Cobra Top cabinetten.
COBRA TOP (Standaard cabinet voor afstanden tot 40 mtr en algemene toepassingen in het zgn. „Nabije veld“.
Het DYNACORD COBRA TOP cabinet is uitgerust met een Electro-Voice HPT94 hoorn en een Electro-Voice DH2T driver met titanium diafragma om elk probleem bij de set-up en afregeling voor hoofdrichting en het “nabije veld” te voorkomen.
Het middentonengebied is uitgerust met speciaal voor DYNACORD geselecteerde C8 conus luidsprekers, in een line-array opstelling . De C8 conus luidspreker laat duidelijk veel lager vervormingscijfers zien in vergelijking met typische hoorn/compressiondriver combinaties. Zodoende kan een buitengewoon neutrale geluidskwaliteit over een grotere afstand worden gerealiseerd.
De DYNACORD COBRA TOP gebruikt een dubbel “getunede” poort voor het basbereik. De voor zeer lage vervorming geoptimaliseerde Electro-Voice DL 15Y luidspreker kan met een speciale DSP 244 preset zonder problemen als full-range luidsprekersysteem worden gebruikt.
COBRA SUB
Het DYNACORD COBRA SUB cabinet maakt gebruik van een dubbel „getuned“ cabinet ontwerp met een ElectroVoice EVX-180B 18“ luidspreker. Het COBRA SUB cabinet heeft niet de typische fase-problemen van hoorngeladen bascabinetten. Zodoende kan de actieve filterfrequentie naar de COBRA TOP of COBRA FAR cabinet zonder beperkingen tussen 80 en 160 Hz gekozen worden naar gelang de toepassing dit vraagt.

cobra